Teaching


PhD’s

 • 2009 copromotor t.b.v. het onderzoek van Ivo Nieuwenhuis naar satire in Nederlandse periodieken rond 1800 (i.h.b. De Lantaarn van Pieter van Woensel). Promotor: prof. dr. Frans Grijzenhout (UvA). Promotie: 22 januari 2014; het proefschrift is uitgegeven bij Verloren, Hilversum.
 • 2001-2008 copromotor t.b.v. het onderzoek  van Clazina W. Dingemanse naar ‘praatjes’pamfletten (1600-1750). Oio in het kader van Aspasia (NWO). Promotor: prof. dr. E.M.P. van Gemert. Promotie UU: 27 juni 2008; het proefschrift is uitgegeven bij Verloren, Hilversum
 • 2001-2007 copromotor t.b.v. het onderzoek van Joost Vrieler naar poëzie in pamfletten. Promotor: prof. dr. E.M.P. van Gemert. Promotie UU: 12 januari 2007; het proefschrift is uitgegeven bij Verloren, Hilversum
 • 1998-2003 copromotor t.b.v. het onderzoek De Nederlandse Opstand in Spaanse ogen. De reflectie van de Nederlanden en de Nederlandse Opstand in Spaanse literaire en historische teksten (ca. 1580-ca.1670), NWO (Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen); uitvoerster mevr. drs Y. Rodríguez Pérez; promotor prof. dr. M.A. Schenkeveld-vander Dussen. Promotie UU: 23 mei 2003; het proefschrift is uitgegeven bij VanTilt, Nijmegen. Het is vertaald in het Engels; de Nederlandse versie is meermalen herdrukt.


Courses and other teaching

 • (RUG) MA 'Tekst met effect: Retorica toen en nu'; MA 'Verwerking van het verleden: vroegmoderne rampteksten'; ReMA 'Letter-writing in pre-modern societies'; BA 'Literaire cultuur van de Gouden Eeuw', 'Literaire tekstinterpretatie', "Literaire canon'.  
 • (UU) diverse cursussen vroegmoderne Nederlandse letterkunde op alle niveaus, voor voltijdse en deeltijdstudenten, bachelor en master. Onderwerpen: satire, retorica, poëtica, ernstig en komisch toneel, Vondel, pamfletten, 18de-eeuwse lyriek, beeldvorming, dichten voor het vaderland, de Vrede van Munster, et cetera.
 • (UU) Cursusdelen ten behoeve van de specialisatie Renaissance- en Barokstudies (diverse projectcolleges)
 • (UU) thematische cursus Spot & satire voor eerstejaars Taal- en Cultuurstudies (bachelor)
 • (UU) basiscursus letterkundig onderzoek voor ouderejaars Taal- en Cultuurstudies (bachelor)
 • Huizinga-ateliers voor promovendi 'Beeldvorming'; 'Pamfletten'
 • Gastcolleges Universiteit Leiden, Katholieke Universiteit Nijmegen, UvA, VU; gastcolleges buitenland, o.a. Hull, Berlijn (FU), Pretoria, Wroclaw
 • MA-cursus Continental Renaissance, onderdeel vroegmoderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Hull, Department Dutch Studies
 • Zuid-Afrikaanse Winterschool voor Nederlandse literatuur en cultuur 2009 (Pretoria). Onderwerp: de Nederlandse Canon.
 • Theses (Doctoral/MA, Bachelor) RUG & UU.
 • Internships (Doctoral/Master and Bachelor) a.o.:
  • Meertens Instituut (Amsterdam); Het Toneel Speelt (Amsterdam); Stichting Bulkboek's Dag van de Literatuur; Constantijn Huygens Instituut ('s-Gravenhage); Universiteit van Pretoria (departement Afrikaans-Nederlands), Project ‘Klare taal’, Gemeente Nieuwegein; Poëziecircus, Utrecht; Huis der poëzie (Utrecht, SLAU)
© Marijke Meijer Drees 2017