Curriculum Vitae

Opleiding / Education
 • 2002-2003: Course Academic Leadership (Center of Excellence in University Teachting, Utrecht University).
 • September 2002: Senior university teaching qualification (SKO) and Senior university research qualification (Utrecht University).
 • Mei 1989: promotie Universiteit Utrecht. Titel proefschrift: De treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701).
 • 1973-1980: studie Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht. Afstudeerspecialisatie: letterkunde van de renaissance en het klassicisme. Bijvakken: vergelijkende literatuurwetenschap, theaterwetenschap.
 • 1966-1972: HBS-B (zesjarig) Coornhertlyceum Haarlem.
 • 1960-1966: Lager onderwijs Beatrixschool Haarlem.
 • 1958-1960: Kleuteronderwijs in Emmen.
Aanstellingen / Appointments
 • 1/8/2011-1/8/2020: Associate professor/ UHD/ Senior docent-onderzoeker Historische Nederlandse letterkunde Rijksuniversiteit Groningen. Appointment 0.6 fte. Included: Directorship RUG-Dutch¬†Studies Program for International Students.
 • 24/6/2002-1/8/2011: Associate professor/ UHD/ Senior docent-onderzoeker Universiteit Utrecht, Instituut voor Nederlandse taal en cultuur, leerstoelgroep Vroegmoderne letterkunde. Appointment 0.6 fte.
 • 1/3/2009-1/9/2009; 1/9-2010-1/8/2011: opleidingsco√∂rdinator Taal- en cultuurstudies Universiteit Utrecht. Appointment 0.2 fte.
 • 1993-1996: postdoc NWO (deeltijd), prioriteitsprogramma¬†De Nederlandse cultuur in Europese context, ijkpunt 1650.
 • 1988-2000: universitair docent/docent-onderzoeker (part time) Nederlandse letterkunde 1550-1850, Universiteit Utrecht.
 • 1983-1989: docent (part time) historische en moderne letterkunde, jeugdliteratuur aan de MO-A opleiding Nederlands Stichting Noordelijke Leergangen Leeuwarden, bij de afdelingen in Zwolle en Hengelo(O).
 • 1986-1988: toegevoegd docent historische Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht (part time).
 • 1982-1986: onderzoeker (0.5 fte) bij ZWO (thans NWO).
 • 1980-1985: docent Nederlands (deeltijd), Pedagogische Academie Hoogveld te Hengelo(O).
 • 1977-1979: Student-assistent vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde UU, afdeling Renaissanceletterkunde.