Publications

2020 - present

[web-articles Neerlandistiek.nl, 2022] Sander Bax, Marjolien van Herten, Erwin Mantingh, Marijke Meijer Drees & Sandra van Voorst, ‘Literatuuronderwijs: waarom eigenlijk? Een bijdrage aan de vakvernieuwing van het schoolvak Nederlands ‘;  Idem, ‘Literatuur vanuit vier perspectieven. Een volgende bijdrage aan de vakvernieuwing van het schoolvak Nederlands’.

[book, re-translation] Joost van den Vondel, Lucifer. Hertaling. Groningen, kleine Uil, 2022.

[article] ‘Deftig huwelijk in de kerk van Aduard’ [over een bruiloftsgedicht (1718) van predikant J.A. Mensinga], in At Hof e.a. (samenstelling), Kloostermuseum Aduard 25 jaar (2022), p. 25-27.

[article] Erwin Mantingh & Marijke Meijer Drees, ‘Nederlandse letterkunde: tijdschrift, vakwetenschap, schoolvak’, in: Nederlandse letterkunde 26 (december 2021), 2-3, p.138-155.

[article] ‘Ik, Vondel (2017) van Hans Croiset als fictieve autobiografie’, in: Internationale Neerlandistiek, 59 (2021), aflevering 3, p. 171-186. Themanummer romananalyse (gastredactie: Mathijs Sanders, Sandra van Voorst).

[book chapters] Marijke Meijer Drees, Erwin Mantingh, ‘Historische letterkunde deel 1: Historische literatuur’‘Historische letterkunde deel 2: Literatuurgeschiedenis’ in: W. Groeneweg e.a. (red.), Digtaal Handboek Didactiek Nederlands (Levende Talen). 21 december 2020. Open access.

[book chapter] ‘Over de top! Over Aran en Titus of wraak en weerwraak (1641) van Jan Vos’, in: Rob van der Zalm, Anja Krans, Bart Ramakers & Veronika Zangl (eds.), In RepriseTweeëntwintig Nederlandse en Vlaamse toneelstukken om opnieuw te bekijken. Met een voorwoord van Gijs Scholten van Aschat. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020, p. 23-36; 324-327. 

[review]Een Amsterdamsgelegenheidstoneelstuk. Over: Lucretia Wilhelmina van Merken, Jacob Simonszoon de Rijk. Treurspel. Ingeleid en bezorgd door Lotte Jensen en Tommie van Wanrooij. Nijmegen: Vantilt, 2019′, in: Spiegel der Letteren 2020, aflevering 3, p. 277-280.

2010 - 2020

[article] ‘Tolerant, overtuigend en actueel. De Synode over gewetensvrijheid (1582) van Dirck Volkertszoon Coornhert’, in: Neerlandica Wratislaviensia XXIX (2019), p. 229-246.

[article] ‘Tolerant, overtuigend en actueel. De Synode over gewetensvrijheid (1582) van Dirck Volkertszoon Coornhert’, in: Neerlandica Wratislaviensia XXIX (2019), p. 229-246.

[book chapter] ‘Pamphlets with Satirical Book Catalogues: the Art of Political Blaming in 1672’, in:  Anne-Pascal Pouey-Mounou, Paul J. Smith (eds), Early Modern Catalogues of Imaginary Books. A Scholarly Anthology (Series Intersections, Volume 66). Brill, Leiden, Boston, 2019, p. 278-298.

[book] Marijke Meijer Drees, Marco Prandoni, Rita Schlusemann (red.), De glans van Vondels Lucifer. Opvoeren, vertalen, herinneren. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018.

[book chapter] ‘Taalverwantschap en herinnering. Lucifer in Zuid-Afrika’, in: Marijke Meijer Drees, Marco Prandoni, Rita Schlusemann (red.), De glans van Vondels Lucifer. Opvoeren, vertalen, herinneren. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018. p. 203-213.

[book chapter] Chiara Beltrami Gottmer, Marijke Meijer Drees, Marco Prandoni, Rita Schlusemann, ‘The Splendour of Vondel’s Lucifer: Canonicity and Cultural Memory’, in: Elke Brems, Orsolya Réthelyi, Ton van Kalmthout, Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven University Press, Leuven, 2017, Chapter 8, p. 153-174.

[journal special] ‘Coping with crisis’, Dutch Crossing, Vol. 40, nr. 2, July 2016. Guest edited by Raingard Esser and Marijke Meijer Drees. ‘Introduction’ (together with Raingard Esser), p. 93-96  and [article] ‘Providential Discourse Reconsidered: The Case of the Delft Thunderclap (1654)’, p. 108-121.

[webreview] Anna de Haas. Theatrale zelfmoord. De eigenhandige dood op het Nederlandse toneel. In: BMGN – Low Countries Historical Review 131(2016)1, review 4.

[book] The Power of Satire. Topics in Humour Research 2. Co-editor Sonja de Leeuw. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam, 2015.

[review] Kristina Bake, Spiegel einer Christlichen und friedsamen Haushaltung: Die Ehe in der populären Druckgraphik des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Renaissance Quarterly 68 (2015),4, p. 1480-1481. 

[review] Milan Pelc, Theatrum Humanum: Illustrierte Flugblätter und Druckgrafik des 17.Jahrhunderts als Spiegel der Zeit. In: Renaissance Quarterly 68 (2015), 1, p. 250-252. 

[webreview] Het andere verhaal van de opstand. Over: Monica Stensland, Habsburg Communication in the Dutch Revolt. Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age (Amsterdam University Press, 2012). In: Tijdschrift voor Geschiedenis 126 (2013), afl. 4, p. 586-87.

[article] ‘Blameren en demoniseren. Satirische pamfletliteratuur in de zeventiende-eeuwse Republiek.’ In: Tijdschrift voor geschiedenis 126 (2013), afl. 2, p. 221-233.

[webreview] Nina Geerdink, Dichters & verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667). In: Nederlandse letterkunde 2012, p. 7-10.

[webreview]  ‘Permanente en bovenlokale publieke meningsvorming in de Lage Landen?’ Over: Jan Bloemendal e.a. (eds.), Literary cultures and public opinion in the Low Countries 1450-1650. Brill, Leiden, 2011. In: Tijdschrift voor geschiedenis 125 (2012), afl. 4.

[webreview]  ‘Permanente en bovenlokale publieke meningsvorming in de Lage Landen?’ Over: Jan Bloemendal e.a. (eds.), Literary cultures and public opinion in the Low Countries 1450-1650. Brill, Leiden, 2011. In: Tijdschrift voor geschiedenis 125 (2012), afl. 4.

[webreview] ‘Denkend aan Holland’. Over: Holland is een eiland. De Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575). Inleiding, vertaling en annotatie door Nico de Glas. Verloren, Hilversum, 2011. In: Tijdschrift voor geschiedenis 125 (2012), afl. 1, p.130, 131.

[webreview] Els Kloek a.o. (eds.), Vrouwen rondom Huygens. Verloren, Hilversum 2009. In: BMGN 126(2011), afl. 2

2000 - 2010

[article] ‘De macht van satire: grenzen testen, grenzen stellen.’ In: Nederlandse letterkunde 15 (2010), p. 193-220. Co-author: Ivo Nieuwenhuis.

[book chapter] Hoe Vondels Palamedes geschiedenis heeft gemaakt. In: J. Bos, E. Geleijns (red.), Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Walburg Pers, Zutphen 2009, p. 80-89.

[article] Jansen, C. & Meijer Drees (2009), M. “Kleine Jantje kreeg een vlieger”. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. In: R. Foster, Y. T’Sjoen & T. Vaessens (red). Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie. Hoofdstuk 14. Leuven/Den Haag: Acco, p. 333-347. [eerder gepubliceerd inTydskrif vir Nederlands en Afrikaans 13, 2 (2006), p. 112-128]

[review] Judith Pollmann & Andrew Spicer (eds), Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke[Studies in Medieval and Reformation Traditions 121]. Brill, Leiden/Boston 2007. In: Church History and Religious Culture, 89 (2009).1-2, p. 361-363.

[webreview] M. Prandoni, Een mozaïek van stemmen. Verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel. Dissertatie UU. Verloren, Hilversum 2007. 

[review article] ‘Nomadische voorstellingen. Een nieuwe lezing van Vondels treurspelen. Over: Frans-Willem Korsten, Vondel belicht. Voorstellingen van soevereiniteit (Verloren, Hilversum, 2006)’, in Nederlandse letterkunde 13 (2008), 174-184. 

[lemma] Elisabeth Bekker / Betje Wolf, in: Digitaal Vrouwenlexicon van NederlandWeblink23/10/2007

[book] Het lange leven van het pamfletBoekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900.Onder redactie van J. de Kruif, M. Meijer Drees, J. Salman. Verloren, Hilversum, 2006. Hierin: ‘Pamfletten: een inleiding’ (p. 9-28) en ‘Goed voor de ogen. Brilmetaforiek in vroegmoderne pamfletten’ (p. 129-142).

[book chapter] ‘Pasquino in early Dutch pamphlet literature (ca. 1500-1750).’In: Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell’Europa moderna. Atti del Colloquio internazionale.Lecce, 17-19 novembre 2005. A cura di Chrysa Damaniaki, Paolo Procaccioli, Angelo Romano. Vecchiarelli Editore. Co-auteur Clazina Dingemanse. Vecchiarelli Editore, Manziana (Roma), 2006, p. 477-498. 

[article] “Praatjes” over de West Indische Compagnie en Brazilië: literaire aspecten van gesprekspamfletten uit 1649.’ In: De zeventiende eeuw 21 (2005), 1, p. 112-127. Congresnummer ‘De Lage Landen en de Nieuwe Wereld.’ Co-auteur: Clazina Dingemanse.

[review] J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland (dissertatie EUR). Verloren, Hilversum, 2004. In: De zeventiende eeuw 21 (2005), p. 155-157.

[book chapter] ‘Kenau. De paradox van een strijdbare vrouw.’ In: N.C.F. van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. Tweede druk. Z.p. [Amsterdam], Contact/Pandora, 2005, p. 57-78.

[review] N. Veldhorst, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdamse toneel in de zeventiende eeuw (dissertatie VU). Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 120 (2005), afl. 4, p. 625-627.

[review] B. Thijs, De hoefslag van Pegasus. Een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon (1610) (dissertatie UL). Verloren, Hilversum, 2004. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 120 (2005), afl. 4, p. 627, 628.

[book chapter] ‘Génesis y desarrollo de la imagen de España en los Países Bajos en el contexto de las guerras de Flandes’. In: Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño y Bernardo J. García García (ed.), La Monarquía de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España. Fundacíon Carlos de Amberes, Madrid, 2004, p. 739-765.

[article] ‘Nagelaten nieuws. Testamenten in pamfletten.’ In: Vooys 22 (2004), afl. 2, p. 4-28. Co-auteur: Joost Vrieler.

[article] “Godt doet groote dingen, ende wij en begrijpense niet.” Een gesprekspamflet over de komeet van 1664. In: Nederlandse letterkunde 9 (2004), themanummer literatuur en natuurwetenschap, p. 237-254.

[article] ‘Gevierd, bespot, vergeten. De teloorgang van een reputatie.’ In: Literatuur 21 (2004), afl. 7, dossier Lucretia van Merken, p. 20-24.

[book chapter] ‘Kijken, lezen, oordelen. Prent en tekst van het pamflet Den Arminiaenschen Dreck-waghen (1618).’ In: M. van Vaeck, H. Brems, G.H.M. Claassens (red.), De steen van Alciato. Literatuur en visulele cultuur in de Nederlanden. Opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat. The stone of Alciato. Literature and Visual Culture in the Low Countries. Essays in Honour of Karel Porteman. Peeters, Leuven, 2003, p. 495-513.

[review article] ‘Een mannelijke discussiecultuur’. Tijdschrift voor sociale geschiedenis 29 (2003), aflevering 1. Themanummer De Ijkpunten geijkt, p. 21-27.

[review] René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800). Prometheus, Amsterdam, 2002. In: Nederlandse letterkunde 8 (2003), afl. 2, p. 182-183.

[edited book] H.A. Spandaw, De vrouwen. Van annotatie voorzien door een werkgroep van Utrechtse neerlandici; uitgegeven en toegelicht door Yvonne Polak. Utrecht, 2003. Ruygh-bewerp 20. 

[book] Wat wonders, wat nieuws! De zeventiende eeuw in pamfletten. Samenstelling: Marijke Meijer Drees en Els Stronks. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002.

[edited book] In de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne literatuur, uitgegeven bij haar afscheid als hoogleraar van de Universiteit Utrecht op 31 oktober 2002. Met een bibliografie van het werk van M.A. Schenkeveld-vander Dussen. Verzameld en ingeleid door A.J. Gelderblom, E.M.P. van Gemert, M.E. Meijer Drees en E. Stronks. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002.

[book chapter] ‘Burgerlijke’ zeventiende-eeuwse literatuur. In: J.J. Kloek, K. Tilmans (red.), Burger. Een geschiedenis van het begrip ‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Reeks Nederlandse begripsgeschiedenis. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002.

[educational book in cooperation with Lia van Gemert] P. C. Hooft, Warenar. Geld en liefde in de Gouden eeuw. Tekst in Context. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002. Idem, Docentenhandleiding, 2002.

[article] ‘Nederlandse pamfletten (ca. 1600-1750) als bron voor de literatuurgeschiedenis.’ In Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 9 (2001), aflevering 2, p. 236-249. Voor de digitale versie, klik hier.

[edited book] Harald Hendrix en Marijke Meijer Drees (red.),Beschaafde burgers. Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd. Utrecht Renaissance Studies 6. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001.

[book chapter] Burgers en burgerlijkheid in de Renaissance’ en`Zeventiende-eeuwse literatuur in de Republiek: burgerlijk?’ In: Harald Hendrix en Marijke Meijer Drees (red.), Beschaafde burgers. Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd. Utrecht Renaissance Studies 6. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001, p. 63-80.

[educational book, Dutch, in cooperation with K. Bostoen, M. Barend-van Haeften, M. Roos, L van Gemert] Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800.  Tekst in context 6. Amsterdam, 2001.

[article, Dutch] ‘Beeldvormingsaspecten van een achttiende-eeuwse reistekst.’ In: Stilet, tijdschrift van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV). Thema-aflevering onder redactie van Ena Jansen (2001), p. 129-142. Co-auteur: M. Hunziker.

[educational book, in cooperation with M. Barend-van Haeften, K. Bostoen en L. van Gemert] Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1800. Tekst in Context 4. Amsterdam 2000

[educational book, in cooperation with M. Barend-van Haeften, K. Bostoen en L. van Gemert:] Wilhelmus en de anderen. Docentenhandleiding. Tekst in Context 4. Amsterdam 2000.

[review] Erycius Puteanus, Sedigh leven, daghelycks broodt (1639). Ed. H. Dehennin. In: Spiegel der Letteren 42 (2000), nr. 2, 175-177.

1990 - 2000

[book chapter] ‘Vechten voor het vaderland’ in de literatuur (ca. 1650 – ca. 1750). In: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940. Reeks Nederlandse begripsgeschiedenis, deel I. Amsterdam 1999, p. 109-142.

[edited book] R. Bontius, Belegering ende het ontzet der stad Leiden. Treur-blij-einde-spel [1646]. Uitgegeven en toegelicht door Rineke Crama. Ruygh-bewerp XIX. Utrecht 1999.

[review] W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782): ambitieus vrijmoedig en gevat. Hilversum, 1999 (dissertatie UU). In: Nederlandse Letterkunde 4 (1999), p. 409-412.

[review] Anna de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772. Hilversum 1998 (dissertatie UvA). In: Spiegel der Letteren 41 (1999), p. 217-219.

[review] W.B. de Vries, Wandeling of verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710). Hilversum 1999 (dissertatie VU). In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 114 (1999), p. 604, 605.

[article] ‘Focquenbroch en de blues.’ In: Nederlandse letterkunde 4 (1998), p. 84-87.

[book chapter] ‘Op reis met Jacob Cats. Beeldvorming over vreemdelingen in het zeventiende-eeuwse Holland.’ In: H. Hendrix en T. Hoenselaars (red.) Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Utrecht Renaissance Studies 4. Amsterdam University Press, Amsterdam 1998, p. 77-92.

[review] W. Abrahamse, Het toneel van Theodore Rodenburgh (1674-1644). [Handelsuitgave dissertatie UvA] Amsterdam 1997. In: De zeventiende eeuw 14 (1998), p. 159-160.

[review] Jeroen Jansen (red.), Zeven maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft […] 21 mei 1997. Amsterdam 1997; Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag. Hilversum 1997. In: Nederlandse letterkunde 3 (1998), p. 393-394.

[book] Andere landen, andere mensen, De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. Nederlandse cultuur in Europese context; monografieën en studies 6. Den Haag 1997.

[book chapter] ‘Hollands meisje in Antwerpen: Trijntje Cornelis.’ In: H. Pleij, W. van den Berg (red.), Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde. Amsterdam University Press, Amsterdam 1997, p. 101-105.

[review] P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. In: Nederlandse letterkunde 2 (1997), p. 391-394.

[articles] Bijdragen over Lucretia Wilhelmina van Merken, Maria van Schie en Maria Aletta Hulshoff, in: R. Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.), Met en zonder Lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam University Press, Amsterdam 1997, p. 572-579; p. 666-669; p. 807-812

[article] ‘De beeldvorming Nederland-Spanje voor en na de Vrede van Munster.’ In: De zeventiende eeuw 13 (1997), aflevering 1, thema: 1648, De Vrede van Munster, p. 163-172.

[article] ‘Holland en de Hollanders in de zeventiende-eeuwse beeldvorming.’ In: Nederlandse letterkunde 1 (1996), p. 57-70.

[review] Stichtelijke lust: de toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie. Door Anneke C.G. Fleurkens, Hilversum 1994 (dissertatie UvA). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112 (1996), afl. 2, p. 168-172.

[book chapter] ‘Beeldvorming en lering in de Spaanschen Brabander’. In: W. Abrahamse, A.C.G. Fleurkens, M. Meijer Drees (red.), Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam (1996), p. 87-94.

[book chapter] ‘Patriotism in Dutch Literature (c. 1650 – c. 1750).’ In: Jane Fenoulhet, Lesley Gilbert (ed.), Presenting the Past. History, Art, Language, Literature. Series Crossways Volume 3. London (1996), p. 69-82.

[book chapter] ‘Kenau. De paradox van een strijdbare vrouw.’ In: N.C.F. van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. Amsterdam, Antwerpen 1995, p. 42-56 (eerder verschenen in NRC-Handelsblad 31 juli 1993, Zaterdags bijvoegsel).

[article] ‘”Het roemrugt’bre jufferdom van Groningen”. Over De bron-swaan, of mengeldichten van Titia Brongersma.’ In: H. Duits e.a. (red.),Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies. Hilversum 1994, p. 151-158.

[book chapter] ‘Renaissance en classicisme.’ In: Inleiding letterkunde, cursusdeel 2: Literatuurgeschiedenis. Open Universiteit, Heerlen 1994, p. 95-175.

[article] ‘The Revolt of Masaniello on Stage. An International Perspective.’ In: Th. Hermans, R. Salverda (ed.), From Revolt to Riches. Culture and History of the Low Countries 1500-1700. London 1993, p. 281-291

[book chapter] ’16 januari 1643: Uit naam van Frederik Hendrik stuurt Huygens een zilveren kan en schotel aan Hooft als dank voor de ‘Neederlandsche historien’. Betekenis van de vaderlandse geschiedenis voor de literatuur.’ In: M.A. Schenkeveld-vander Dussen (hoofdred.), Nederlandse literatuur een geschiedenis. Groningen 1993, p. 243-247.

[book] Nederlandse literatuur, een studiehandleiding(eindredactie). Groningen 1993.

[article, Dutch] ‘Vaderlandse heldinnen in belegeringstoneelstukken.’ In: De nieuwe taalgids85 (1992), p. 71-82 (Van den Toorn-nummer)

[article] ‘Liever een rechtvaardige oorlog dan een geveinsde vrede. Politieke propaganda in een vroeg zeventiende-eeuws toneelstuk over het turfschip van Breda.’ In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom”. Deel XLIII (1990), p. 1-15.

[review] G. van Eemeren & H. Meeus, Genres in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden – 1626-1650. Verslag van een onderzoek: Deel 2. Leuven/Amersfoort 1988. In: De nieuwe taalgids 83 (1990), p. 260-265

Before 1990

[book/dissertation with English summary] De treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701). Enschede 1989 (dissertatie UU).

[article] ‘Toneelopvattingen in beweging: rivaliteit tussen Vos en Vondel in 1641.’ In: De nieuwe taalgids 79 (1986), p. 453-460.

[article] ‘Rembrandt en het toneel in Amsterdam; kanttekeningen bij de nieuwste Rembrandtbiografie.’ In: De nieuwe taalgids 78 (1985), p. 414-421.